Đăng ký dịch vụ (Vui lòng chọn dịch vụ bên dưới để đăng ký)

Dung lượng
Băng thông
Domain
Email
Database
Domain Alias
LR1
2,400,000 VND 1 năm
10G
Unlimited
20
Unlimited
50
100LR2
350,000 VND Hàng tháng
20G
400G
100
Unlimited
100
UnlimitedLRC
1,200,000 VND 1 năm
5G
100G
10
Unlimited
25
20WR1
300,000 VND Hàng tháng
20G
Unlimited
50
Unlimited
50
20Powered by WHMCompleteSolution