Bước 2
Tùy chọn tên miền
Bước 3
Configure
Bước 4
Confirm Order
Bước 5
Thanh toán

Danh Mục:

Chọn đơn vị tiền tệ:
Win-CNP - Dung lượng: 2G
Băng thông: 50G
Domain: 2
Email: 20
Database: 5
Domain Alias: 10

Win-DN - Dung lượng: 3G
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 3
Email: 30
Database: 10
Domain Alias: 15

Win-DNP - Dung lượng: 5G
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 2
Email: 60
Database: 15
Domain Alias: 20

Win-TMDT - Dung lượng: 7G
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 10
Email: Không giới hạn
Database: 30
Domain Alias: Unlimited

Win-TMDT2 - Dung lượng: 10G
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 20
Email: Không giới hạn
Database: 50
Domain Alias: Unlimited

Secure Transaction Mẫu đăng ký này được cung cấp trong một môi trường an toàn, và để giúp đỡ cho việc chống gian lận, địa chỉ IP của bạn () sẽ được lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution