Bảo vệ và hạn chế local hack bằng .htaccess In

  • 1

Hiện nay rất nhiều website dễ dàng bị hack hay phá hoại, và một trong những thư mục bị lợi dụng nhiều nhất chính là thư mục images, các hacker thường lợi dụng lỗ hổng bảo mật của website hoặc server để đưa các file có thể thực thi lên thư mục này, từ đó hack sâu vào website.
Bằng cách đưa file .htaccess với nội dung bên dưới vào, chúng ta cũng phần nào hạn chế được cách thức này của các hacker:
Tạo file .htaccess với nội dung sau và đưa vào thư mục images hoặc upload:
deny from all
    <Files ~ "^\w+\.(gif|jpe?g|png)$">
    order deny,allow
    allow from all
    </Files>
Bạn có thể thêm các extension nếu muốn cho phép.

Tuy cách thức này cũng khó lòng qua mặt được các hacker nhưng cũng có thể hạn chế bớt các thành phần tập sự :)

Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution